Zpracování osobních údajů

1. Zpracování protokolových souborů

1.1. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost 123Gastro, spol.s r.o. protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

1.2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

1.3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost 123Gastro, spol.s r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu, jejímž je; zpracování protokolových souborů zpracovává společnost 123Gastro, spol.s r.o. následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti 123Gastro, spol.s r.o. navštívil;

IP-adresa;

datum přístupu a doba přístupu;

případný dotaz návštěvníka;

kód odpovědi http;

přenášené skupiny dat;

údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

2. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

2.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost 123Gastro, spol.s r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

2.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost 123Gastro, spol.s r.o. shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde.

2.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to v nastavení prohlížeče.

3. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

3.1. Při zpracování osobních údajů společností 123Gastro, spol.s r.o. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost 123Gastro, spol.s r.o. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

3.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost 123Gastro, spol.s r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

(i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost 123Gastro, spol.s r.o. zpracovává;

(ii) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;

(iii)právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

(iv) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

(v) právo na přenositelnost osobních údajů;

(vi)právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

3.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost 123Gastro, spol.s r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti 123Gastro, spol.s r.o..

3.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost 123Gastro, spol.s r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti 123Gastro, spol.s r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 4.

3.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost 123Gastro, spol.s r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

4. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

4.1.Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

123Gastro, spol.s r.o.

IČO:            24833908

sídlo:            Poděbradská 179/1, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha

Tel.:            +420 779 970 335

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 21.5. 2019.